Dobro došli u našu ordinaciju

„Suncokret“ je privatna pedijatrijska ordinacija organizovana po najsavremenijim standardima. Osim kvalitetne i stručne usluge cilj nam je da se kod nas Vi i Vaše dijete osjećate ugodno.

Bolest i odlazak ljekaru je stres za dijete i za roditelja. Ordinacija „Suncokret“ je koncipirana tako da u prijatnoj atmosferi objekta, sa ljubaznim i stručnim osobljem skupa savladamo bolest i strah. Naš osnovni pristup u terapiji akutnih stanja sa povišenom temperaturom je što manja primjena antibiotika.

Pregled u „Suncokretu“  Vam daje mogućnost daljih telefonskih konsultacija i besplatnu kontrolu u sljedeća 2 dana sa praćenjem stanja Vašeg djeteta uz eventualno uključivanje dodatne terapije.

Potreban Vam je savjet?

Roditelj je nezamjenljiv partner u liječenju djeteta, jer provodi najviše vremena sa djetetom i najbolje ga poznaje. Informacije o promjeni  stanja, pojavi simptoma bolesti su dragocjen podatak na putu do dijagnoze. Poznavanje simptoma bolesti, kao i osnovnih principa liječenja vrlo je važno za savladavanje bolesti djeteta. Na ovaj način Vam želimo približiti neke od češćih problema dječijeg uzrasta.

Možete dati sugestije za teme koje Vas zanimaju, nastojat ćemo ih uvrstiti u sadržaj.

Naše stručno osoblje

Dr Evelina Čehajić
Specijalista pedijatar
Opća pedijatrija

Prof Dr Ediba Saračević
Subspecijalista pedijatar
Dječiji pulmolog

Doc Dr Feriha Hadžagić-Ćatibušić
Subspecijalista pedijatar
Dječiji neurolog

Mr Dr Amra Džananović
Specijalista radiolog
Dječiji radiolog