Cjenovnik usluga

 • Pedijatrijski pregled

  40,00 KM

 • Pregled sa intervencijom

  50,00 KM

 • Kontrolni pregled *

  20,00 KM

 • Kontrolni pregled sa intervencijom

  30,00 KM

 • Subspecijalistički pregled

  50,00 KM

 • Kontrolni subspecijalistički pregled **

  30,00 KM

 • Sistematski pregled

  80,00 KM

 • Mali sistematski pregled

  50,00 KM

 • Ultrazvuk mozga

  80,00 KM

 • Ultrazvučni pregled

  50,00 KM

 • Spirometrija sa interpretacijom

  20,00 KM

 • Spirometrija sa opterećenjem

  30,00 KM

 • EKG sa interpretacijom

  20,00 KM

 • Terapija

  10,00 KM

 • Previjanje

  10,00 KM

 • Infuzija

  30,00 KM

 • Uvjerenje

  10,00 KM

 • Konsultacije

  20,00 KM

 • Konsultacije specijaliste

  30,00 KM

 • Analiza nalaza

  20,00 KM

 • Kućne posjete

  100,00 KM

 • CRP

  15,00 KM

 • Urin

  5,00 KM

 • ŠUK

  5,00 KM

 • Pregled van radnog vremena

  50,00 KM

 • Kontrola van radnog vremena

  30,00 KM

* Kontrolni pregled pedijatra odnosi se na kontrolu do 10 dana, sa istom dijagnozom.
** Kontrolni pregled subspecijaliste odnosi se na akutno pogoršanje koje zahtijeva pregled  u narednih 15 dana.

21.01.2019. dr Evelina Čehajić

Privatna pedijatrijska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom SUNCOKRET je Ugovorna medicinska ustanova UNIQA Osiguranja i ASA Osiguranja.