Cjenovnik usluga

 • Pregled

  50,00 KM

 • Pregled sa intervencijom

  60,00 KM

 • Kontrolni pregled *

  30,00 KM

 • Sistematski pregled

  80,00 KM

 • Mali sistematski pregled

  60,00 KM

 • Ultrazvuk mozga

  80,00 KM

 • Ultrazvučni pregled

  50,00 KM

 • Spirometrija sa interpretacijom

  30,00 KM

 • EKG sa interpretacijom

  30,00 KM

 • Terapija

  10,00 KM

 • Previjanje

  10,00 KM

 • Infuzija

  40,00 KM

 • Uvjerenje

  10,00 KM

 • Konsultacije

  20,00 KM

 • Konsultacije subspecijaliste

  30,00 KM

 • Analiza nalaza

  20,00 KM

 • Kućne posjete

  100,00 KM

 • CRP

  15,00 KM

 • Urin

  5,00 KM

 • ŠUK

  5,00 KM

 • Antigeni COVID test

  20,00 KM

 • Pregled van radnog vremena

  70,00 KM

 • Kontrola van radnog vremena

  40,00 KM

* Kontrolni pregled  odnosi  se  na  planiranu kontrolu akutnog stanja ili akutno pogoršanje koje zahtijeva pregled  u narednih 10 dana od prvog pregleda.

26.01.2022.  dr Evelina Čehajić

Privatna pedijatrijska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom SUNCOKRET je govorna medicinska ustanova UNIQA Osiguranja i ASA Osiguranja.