Prof Dr Ediba Saračević

Subspecijalista pedijatar
Dječija pulmologija

Medicinski fakultet i specijalizaciju iz pedijatrije završila u Sarajevu. Magistrirala i doktorirala iz oblasti dječije pulmologije. Autor je knjige „Astma škola“ i organizator Astma škole u Sarajevu od 1998g. Objavila je 50 stručnih radova kao autor i koautor u domaćim i stranim časopisima. Učesnik u mnogobrojnim kongresima kod nas i u svijetu. Edukaciju provela u Sarajevu, Zagrebu, Belgiji i Njemačkoj. Tokom dugogodišnjeg rada na Pedijatrijskoj klinici bila je profesorica na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Sada je vanredna profesorica na Visokoj zdravstvenoj školi u Bihaću i Fakultetu zdravstvenih studija u Vitezu.

U Ordinaciji Suncokret angažirana kao subspecijalista dječije pulmologije i konsultant iz oblasti opće pedijatrije.