Dr Evelina Čehajić

Specijalista pedijatar
Opća pedijatrija

Rođena je 1969. g u Sarajevu.

Osnovnu i srednju školu završila u Visokom. Studij na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1988.-1992.g. Diplomirala 1995. g na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Državni ispit položila u Republici Češkoj 1996.g. Specijalistički ispit iz pedijatrije u Republici Češkoj položila 2005.g.

Državni ispit u BiH položila 2006.g . Specijalistički ispit iz pedijatrije u BiH položila 2008.g.

Edukaciju iz dječije pulmologije položila u Sarajevu 2010.g. Edukaciju iz ultrazvuka položila u Sarajevu 2010.g.  Edukacija iz ultrazvuka kukova na Klinici za ortopediju i traumatologiju pod mentorstvom Prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića završila je 2011.g.

Prestižni kurs ultrazvuka kukova pod mentorstvom Prof. dr. Reinhard Graf 2011.

U toku boravka Republici Češkoj dr Evelina Čehajić radila je na Dječijem odjelu Univerzitetske bolnice (Nemocnice na Bulovce) u Pragu. Osim opšte pedijatrije odjeljenje je specijalizirano za alergologiju i astmu, te je iskustvo i obrazovanje iz ove oblasti doktorica dopunila tokom edukacije u Sarajevu.

Tokom priprema za specijalistički ispit provela je 9 mjeseci edukacije na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu.  U periodu 2006-2010. bila je zaposlena u DZ Novi Grad gdje je stekla iskustva  kao ambulantni ljekar u Dispanzeru za predškolsku djecu. Ultrazvučnom dijagnostikom se bavi od 2010. g.