Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvuk kukova

Ultrazvučni pregled kukova spada u metodu tzv. skrininga ili pretraživanja gdje se masovnim pregledima novorođenčadi pronalaze djeca sa predispozicijom za razvojni poremećaj kukova ili se dijagnosticira već nastalo iščašenje kukova. Pregled se može obaviti već po rođenju, ali ne može biti konačan nalaz već je potrebna kontrola do dobi 3 mjeseca. Uobičajeno se preporučuje ultrazvučni pregled u dobi od 4 do 6 sedmica starosti a najkasnije do 3 mjeseca. Rutinski kontrolni pregledi se obavljaju za dva do tri mjeseca. Već nakon šestog mjeseca starosti pojava centara okoštavanja, veličina djeteta, masa okolnih mišića bitno ograničava uspješnost pregleda. Kod utvrđenog razvojnog poremećaja kuka kontrole i tretman su u nadležnosti ortopeda. U kasnijoj dobi ultrazvuk služi za dijagnosticiranje prisustva tečnosti u zglobu pri nekim upalnim procesima. Za ultrazvučni pregled kukova nije potrebna priprema. Obzirom da se dobija kvalitetniji snimak kod mirnog djeteta preporučujemo dijete nahraniti prije dolaska ljekaru. Obucite neku praktičnu odjeću koja se može lako skinuti i omogućiti pristup do kukova. Kao i uvijek kod odlaska ljekaru ponesite platnenu pelenu i rezervne pelene za jednokratnu upotrebu.

Ultrazvuk mozga

Uslov za ultazvučni pregled mozga je dovoljno otvorena velika fontanela na glavi djeteta (cca 1x1cm). Ovaj pregled bez problema možemo obaviti kod novorođenčadi i djece do šest mjeseci. Nakon ove dobi postoje individualne razlike u brzini zatvaranja fontanele što limitira kvalitet nalaza. Metoda je brza, bezbolna i može se ponavljati. Vrlo je bitna za praćenje dinamike promjena, npr. krvarenja u mozak tokom poroda, hidrocefalus i sl. Nije potrebna posebna priprema djeteta.

Ultrazvuk abdomena

Ultrazvučni pregled abdomena se može podijeliti na tzv. ultrazvuk gornjeg i donjeg abdomena. Ultrazvuk gornjeg abdomena je pregled koji se odnosi na organe smještene ispod dijafragme : jetra, žučna kesa, gušterača, slezena,dalje bubrezi, aorta, može se vizualizirati želudac i dijelovi probavne cijevi, te eventualne patološke mase. Za ovaj pregled je bitno da bude na tašte, odnosno da se bar 4 do 5 sati prije pregleda ne uzima hrana ,zbog napunjenosti žučne kese. Prisustvo zraka u crijevima bitno smanjuje kvalitet nalaza, a to je također povezano sa ishranom, te i lagana dijeta dan prije pregleda olakšava sam pregled.

Za ultrazvuk donjeg abdomena, odnosno male zdjelice, gdje se prikazuje mokraćni mjehur, ovariji kod žena, odnosno prostata kod muškaraca bitan je napunjen mokraćni mjehur. Zbog toga se preporučuje 2 sata prije pregleda piti tekućinu i ne mokriti. Kod određivanja reziduuma, odnosno urina koji zaostaje u mokraćnom mjehuru po mokrenju, radi se snimanje prije i poslije mokrenja.

Ultrazvučna pretraga crijeva, posebno kod djece, može dati podatke o eventualnoj upali slijepog crijeva ali iziskuje iskustvo ultrasoničara.

Organi male zjelice mogu se pregledati i posebnim sondama koje su u domeni ginekologa i urologa.